Wie zijn wij?

De VHDK is de Vereniging van Huiseigenaren van Doorzonwoningen in de Kruidenbuurt

Samen sterk!

In 2002 ging de woningbouwvereniging Vestia over tot de verkoop van de doorzonwoningen in de Kruidenbuurt in Rotterdam-Ommoord. Een honderdtal huurders werd plotseling huiseigenaar. Onder het motto „samen sterk‟ is in 2003 een huiseigenarenvereniging opgericht, de Vereniging van Huiseigenaren van Doorzonwoningen in de Kruidenbuurt. De VHDK behartigt de collectieve belangen van de leden als eigenaren van een doorzonwoning in de Kruidenbuurt. Het merendeel van de kopers is inmiddels lid van de vereniging. Voor informatie kunt u contact opnemen met het bestuur (het secretariaat).

Activiteiten

 • Het verstrekken van informatie en advies aan de leden
 • Het voeren van overleg met de huidige verhuurder van de overige doorzonwoningen in de Kruidenbuurt (Vestia Rotterdam-Noord) over eventuele samenwerking ten behoeve van onderhoud aan de woningen
 • Het onderhouden van contact met overige instanties betreffende de woonomgeving en het woonklimaat in de Kruidenbuurt, (huurdersvereniging, deelgemeente, wijkpolitie)
 • Het, zo mogelijk, gezamenlijk laten uitvoeren van onderhoud
 • Enige malen per jaar vergadert het bestuur om de lopende zaken te bespreken
 • Minimaal eenmaal per jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats, meestal in januari. Er is dan tegelijkertijd de nieuwjaarsborrel.

Resultaten

 • Door collectieve aanmelding krijgen leden korting op het onderhoudsabonnement voor de CV bij NIM (Nederlandse Installatie Maatschappij voorheen Ouwens)
 • Door een ‘betoncommissie’ is in 2003 zelfbeslissingsrecht bedongen in de keuze van de uitvoering van de reparatie aan de kwaaitaalvloeren
 • Ledencomissies hebben met bedrijven onderhandeld over korting bij de aanschaf van dakkapellen (2010), het vervangen van dakgoten en cv-ketels (2011), het renoveren van schoorstenen (2012-2013), het aanbrengen van vloerisolatie (2013), vervangen van voegwerk (2014), aanschaf alarminstallatie van WoonVeilig (2014)
 • Er is enige correctie toegepast op de uitvoering van de werkzaamheden t.b.v. de vervanging van de riolering
 • Onderling is er meer contact tussen de leden. Hierdoor is een kennisuitwisseling over allerlei onderwerpen ontstaan, met name over bouwactiviteiten, zoals een tweede toilet, nieuwe badkamer, doorbreken van de kamer/keukenmuur e.d.
 • Een overzicht van de reeds uitgevoerde verbouwingen kan door leden van de vereniging geraadpleegd worden bij het bestuur

Lid worden ?

Het lidmaatschap bedraagt €20,- per jaar. U kunt zich als lid aanmelden door een mail te sturen naar  info@vhdk.nl

IBAN  NL84INGB0009516730
BIC     INGBNL2A
t.n.v.  VER VAN HUISEIGENAREN VAN DOORZONWON KRUIDENBUURT

De Vereniging van Huiseigenaren van Doorzonwoningen in de Kruidenbuurt is geregistreerd onder KvK nummer 24345397

Bewaren

Bewaren

Comments are closed.