Archives for december2016

Uitnodiging en agenda ALV (Alg.Ledenvergadering) op 19-01-2017, deze keer bij Les Francophiles (jeu-de-boulesbaan bij de voetbalvelden)

van 20.00-23.00 uur

Route:                        

Ingang aan het Fluitekruidpad (de deur die daar is), of via de ingang van het voetbalveld (Heidekruid, bij Christoffelkruid). Loop door het hek, dan naar rechts richting kantine; vóór de kantine links vindt u de ingang van de jeu-de-boulesbaan).

Komt u a.u.b. op tijd! We beginnen om 20.00 uur (open v.a. 19.40 uur)

Plaats:             Les Francophiles, Fluitekruidpad, Rotterdam (bij de voetbalvelden in de Kruidenbuurt)
Tijdstip:          donderdag 19 januari 2017, aanvang 20.00 uur (koffie/thee: vanaf 19.40 uur)

 1. Opening voorzitter
 2. Goedkeuren agenda dan wel wijzigingsvoorstellen
 3. Mededelingen
 4. Namens de gemeente Rotterdam zullen mw. Irma Arends en namens de WoonWijzerWinkel dhr. Andreas Kellert vertellen over energiebesparende maatregelen voor onze huizen en daarvoor beschikbare subsidieregelingen.
  U kunt zich tijdens de vergadering ook opgeven voor het laten uitvoeren van een op uw woning toegespitst onderzoek om concrete adviezen te krijgen voor energiebesparing (QuickScan). Dit onderzoek kost 25 Euro. Na inzending van uw rekening aan de penningmeester krijgt u als lid van de VHDK 10 Euro terug.

P A U Z E

 1. Notulen 13e Algemene Ledenjaarvergadering d.d. woensdag 20 januari 2016
  – Reeds in uw bezit, zie bijlage bij Nieuwsbrief nr. 36, 14 april 2016
 2. Ingekomen en uitgegane stukken
 3. Verslag voorzitter over het verenigingsjaar 2016
 4. Verslag penningmeester over 2016
  – Voorstel begroting en contributie voor 2017
  – Het voorstel is de contributie voor 2017 te handhaven op 20 EUR per jaar
 5. Verslag kascontrolecommissie 2016
 6. Verkiezing reservelid kascontrolecommissie 2017
 7. Verkiezing bestuur 2017: n i e u w e     o p z e t
  – Het bestuur heeft in elk geval twee nieuwe leden nodig (zie ook punt 4d. uit deze Nieuwsbrief)
  Zie rooster van aftreden en voorwaarden uit de statuten verderop
 8. Plannen van leden/bestuur voor het verenigingsjaar 2017
  – Gaarne ontvangt het bestuur plannen/voorstellen van de leden.
  – Deze plannen/voorstellen graag vóór 11 januari indienen bij  de secretaris
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Nieuwjaarsborrel

Na afloop van het officiële gedeelte (rond 21.45 uur) is er tot 23.00 uur gelegenheid om met een hapje en een drankje elkaar een goed 2017 te wensen en nog even gezellig na te praten.

De VHDK wenst iedereen hele fijne kerstdagen en een gelukkig maar vooral gezond 2017

Bewaren

Horren zijn binnen graag afhalen

De bestelde horren zijn al aangekomen. U wordt vriendelijk verzocht de door u bestelde horren af te halen bij de penningmeester, Bolkruid 54 (vlakbij metrostation Graskruid).
Omdat hij u niet allemaal kent, wordt u verzocht een legitimatie mee te nemen (b.v. paspoort of bankafschrift: liefst iets met uw naam + adres erop).
U kunt de horren ophalen op de volgende dagen:

 • Donderdag 22-12: 16.00-17.30 (morgen dus!)
 • Vrijdag 23-12: 16.00-17.30
 • Zaterdag 24-12: 11.30-13.00

Haal ze alstublieft een van deze dagen op: de horren staan nu in de weg.De pakketten zijn niet zwaar, maar wel een beetje groot!
Thuis kunt u de hor eenvoudig in het kozijn plaatsen en het raam sluiten.

VHDK nieuwsbrief 41

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

1. Horren zijn binnen!! Afhalen graag!
2. Van de voorzitter
3. Zaken uit de bestuursvergadering van 10 november 2016
4. Zaken uit de bestuursvergadering van 12 december 2016
5. Uitnodiging en agenda ALV (Alg.Ledenvergadering) op 19-01-2017, deze keer bij Les Francophiles (de jeu-de-boulesbaan bij de voetbalvelden)
6. Beste wensen van het Bestuur voor 2017

De nieuwsbrief is per mail verstuurd. Bent u al lid en wilt u een kopie van deze nieuwsbrief ontvangen neem dan contact met ons op.

Heeft u een doorzonwoning in de kruidenbuurt te Rotterdam, wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen en bent u nog geen VHDK-lid, meldt u dan snel aan. U kunt hier het aanmeldformulier downloaden

26 januari 2017 adviesbesluit gebiedscommissie betaald parkeren.

​Advies besluit betaald parkeren door de gebiedscommisdie verplaatst naar 26 januari 2017 !!

Zet deze datum alvast in uw agenda en kom massaal !! Dit is waarschijnlijk uw laatste kans om uw TEGEN stem te laten horen!

Geachte heer van Duijn,

In het gesprek met de wethouder Langenberg is afgesproken dat de gebiedscommissie uiterlijk 1 december de reactie van de wethouder zou ontvangen  met betrekking tot  de antwoorden op de vragen die de bewoners en gebiedscommissie aan hem gesteld hebben mbt oplossingen voor bestrijding parkeeroverlast Kruidenbuurt.

De beloofde brief van  de wethouder heeft de commissie pas gisterenmiddag ontvangen.

Dit is te kort dag om voor de commissievergadering van donderdag 8 december alle voors en tegens voldoende te kunnen afwegen en eventueel nader overleg te kunnen voeren.

Gezien het belang van de parkeerproblematiek in de Kruidenbuurt in relatie tot het bovenstaande is besloten om het agendapunt komende donderdag 8 december van de agenda te halen. Dit betekent dat het onderwerp in de eerstvolgende vergadering op 26 januari 2017 zal worden behandeld.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. De gebiedscommissie heeft de boodschap ook via twitter en facebook kenbaar gemaakt.

Koop niet aan de deur

​Beste mensen er lopen steeds meer bedrijven in onze wijk die van alles proberen te verkopen!! Wij als VHDK staan niet achter deze colportage verkopen en steunen dit dus niet. Zelfs als de bedrijven zeggen dat wij als VHDK op de hoogte zijn is dat ALTIJD een leugen. 

Alle acties die wij doen gaan per brief, e-mail, Facebook of onze website.

Wees dus gewaarschuwd en denk goed na wat u doet! Gerenommeerde bedrijven lopen niet langs de deur.

Ontknoping invoering betaald parkeren ?????

Op donderdag 8 december 20:00 is er weer een vergadering van de gebiedscommissie. In deze vergadering moeten ze een advies besluit formuleren richting wethouder Pex Langenberg. Dit heeft de wethouder de gebiedscommissie opgedragen in het gesprek wat op 23 november heeft plaats gevonden. In dit gesprek is ook de VHDK weer aan het woord geweest. We hebben we wethouder wederom uitgelegd dat er een rapport is wat duidelijk is: 4/5 van de bewoners is TEGEN de invoer van betaald parkeren. Ook hebben we de leegstaande parkeergarages aan de de orde gesteld. Maar ook de leegstaande parkeer dekken van de bedrijven. De wethouder heeft de gebiedscommissie opgedragen om met deze bedrijven in gesprek te gaan. Wij zijn heel erg benieuwd wat de gebiedscommissie gaat adviseren? Volgen ze het democratisch besluit van 4/5 van de bewoners of luisteren ze naar een kleine minderheid met een hele grote mond? Komt u ook weer luisteren wat de gebiedscommissie gaat adviseren aan de wethouder? Wij hopen op weer een hele hoge opkomst van mensen die net als de VHDK tegen dit belachelijke besluit zijn! http://www.bis.rotterdam.nl/…/agenda.cgi/action=view/id=5560

Volg ons ook op facebook: https://www.facebook.com/VHDK-418141225048341