Archives for april2016

Kruidenbuurtpark update gemeente

Onderwerp:
Park Kruidenbuurt

Bezoekadres:
Lucie Vuylstekeweg 5, Rotterdam
Postadres:
Postbus 10902
3004 BC Rotterdam
Internet: www.rotterdam.nl/kruidenbuurtpark

Datum: April 2016

Geachte mevrouw of heer,

De werkzaamheden in het Kruidenbuurtpark zijn nog niet gestart. De boswachter heeft geconstateerd  dat in meerdere  bomen nesten aanwezig zijn. De gemeente heeft daarop besloten niet te starten met het project.
Wij verwachten dat eind juli 2016 de nesten verlaten zijn. De bomen worden vanaf augustus 2016 onder toezicht van de boswachter gerooid waarna de overige  werkzaamheden aansluitend plaatsvinden. In juli 2016 informeren we u nader over deze werkzaamheden en de mogelijke  hinder.

Informatie
Wilt u op de hoogte blijven over de werkzaamheden? Raadpleeg dan vanaf eind april 2016 de website: rotterdam.nl/kruidenbuurtpark. Op deze pagina staat dan ook het ontwerp dat 10 maart tijdens de bewonersavond is gepresenteerd.

Heeft u nog klachten of vragen? Neem dan contact op met Michael van der Voort (medewerker uitvoering, Stadsbeheer)  via 010-489 9870 of m.vandervoort@rotterdam.nl

VHDK nieuwsbrief 36

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

1. Colportage in de wijk
2. Uitstel werk Kruidenbuurtpark tot augustus
3. Notulen ALV (Algemene Ledenvergadering) van woensdag 20 januari 2016
4. Zaken uit de bestuursvergadering van 8 februari 2016
5. Zaken uit de bestuursvergadering van 23 maart 2016

De nieuwsbrief is per mail verstuurd. Bent u al lid en wilt u een kopie van deze nieuwsbrief ontvangen neem dan contact met ons op.

Heeft u een doorzonwoning in de kruidenbuurt te Rotterdam, wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen en bent u nog geen VHDK-lid, meldt u dan snel aan. U kunt hier het aanmeldformulier downloaden