Archives for februari2014

Wijkschouw

Op initiatief van de VHDK wordt op dit moment de haalbaarheid van een zogenaamde “wijkschouw” onderzocht.

Aangezien we de wijkschouw zo breed mogelijk gedragen en ondersteund willen hebben zijn onderstaande partijen inmiddels benaderd:
·         SKBR
·         Vestia
·         Politie
·         Deelgemeente (of later gebiedscommissie)
·         VVE meander 1&2
·         Eventueel andere belanghebbende

De bedoeling van deze wijkschouw is om gezamenlijk, op nog nader te bepalen dagen, een ronde door de wijk maken om lopende en/of nieuwe issues te signaleren.

Waar zal op gelet gaan worden:

           Staat van de buitenruimte en alle voorwerpen hierin (lantaarnpalen, bestrating enz enz)
           Staat van de achterpaden. (begroeiing en verlichting)
           Veiligheid in de wijk.

De eerste positieve reacties en toezeggingen van deelname zijn vanuit de SKBR, Vestia en de Politie al binnen.
Uiteraard houden wij u van de voortgang op de hoogte.

Whatsapp groep / KruidenbuurtWacht

Whatsapp groep / KruidenbuurtWacht

De Whatsapp-groep is samen met de KruidenbuurtWacht in december 2012 (toen nog onder de vlag van de VHDK) in het leven geroepen om elkaar te informeren over zaken met betrekking tot veiligheid in de wijk. Stichting Kruidenbuurt Rotterdam (SKBR) heeft dit, na haar oprichting, overgenomen.

Zie verder onze download pagina of ga naar www.skbr.nl

VHDK nieuwsbrief 26

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

1. Notulen van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 22-01-2014
2. Project Voegwerk
3. Project WoonVeilig

De nieuwsbrief is per mail verstuurd. Bent u al lid en wilt u een kopie van deze nieuwsbrief ontvangen neem dan contact met ons op.
Heeft u een doorzonwoning in de kruidenbuurt te Rotterdam, wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen en bent u nog geen VHDK-lid, meldt u dan snel aan. U kunt hier het aanmeldformulier downloaden.