Nieuws

Wilt u ook een snelle en eerlijke oplossing van de parkeer soap? 

​Wij willen een snelle oplossing voor de betaald parkeren soap gebaseerd op een eerlijk advies! U toch ook ?? 

Bijzondere wending in de parkeer soap van de Kruidenbuurt

Gebiedscommissie Prins Alexander gaat aan wethouder Langenberg adviseren om een werkgroep leefbaarheid Kruidenbuurt te formeren. In deze werkgroep moeten voor en tegenstanders van betaald parkeren in overleg om tot alternatieve oplossingen te komen. Natuurlijk staan wij als VHDK hier positief tegenover en nemen ook graag deel aan deze werkgroep. Wij denken dat we er met de voorstanders van betaald parkeren zo uit zijn! We hebben namelijk al verschillende scenario’s aan de gebiedscommissie en de wethouder voorgesteld maar deze pasten allemaal niet in het parkeerbeleid van de gemeente Rotterdam. Wij zijn dus gematigd positief omdat het echt is: eerst zien dan geloven!! Er ligt nu een grote druk op de schouders van de gebiedscommissie omdat we ze echt aan de gedane beloftes zullen gaan houden. De alternatieven die uit het overleg gaan komen zullen wel gedragen en ondersteund uitgevoerd moeten gaan worden. Dus plannen is één maar uitvoer en handhaving is twee! Wij zijn benieuwd en u ??

Betaald parkeren de climax ??

Gebiedscommissie Prins Alexander​ neemt WEER geen standpunt in en durft WEER niet voor of tegen te zijn. Ook hebben ze hun brief richting wethouder al weer klaar terwijl ze zelf nog moeten stemmen maar erger nog: bewoners nog moeten spreken!
Wij roepen alle bewoners nogmaals op KOM 26 JANUARI MASSAAL NAAR DE VERGADERING VAN DE GEBIEDSCOMMISSIE.
http://www.bis.rotterdam.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=261374/type=pdf/advies_betaald_parkeren_kruidenbuurt_def_2.pdf

Besluit invoer betaald parkeren u komt toch ook uw tegenstem laten horen?? 

​Op 26 januari aanstaande gaat de Gebiedscommissie Prins Alexander een adviesbesluit nemen over de invoer van betaald parkeren in onze mooie Kruidenbuurt! Volgens de voorstanders van het betaalde parkeren zijn de tegenstanders schreeuwers zonder boodschap. Volgens ons zijn de voorstanders de schreeuwers en dat al 12 jaar lang. Het draagvlak onderzoek wijst uit dat in het westelijk deel van de Kruidenbuurt, waar de parkeerdruk zogenaamd extreem hoog is, 4/5 van de bewoners TEGEN betaald parkeren is. Gaat de gebiedscommissie voor democratie of de kleine minderheid?

Wij roepen u op om 26 januari MASAAL naar deze vergadering te komen en uw TEGEN stem te laten horen. Nu kunt u iets doen of betaald u graag parkeergeld voor uw auto’s en vind u waardevermindering van uw woning niet erg? 

http://www.bis.rotterdam.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=6095

ALV op 19 januari om 20:00

Vergeet u niet naar de ALV te komen? 

We hebben weer interessante gastsprekers die een presentatie komen geven over duurzaamheid en energie besparing. En we blikken terug op 2016 maar kijken ook vooruit op 2017 en de jaren die komen gaan. 
We hebben weer interessante gastsprekers die een presentatie komen geven over duurzaamheid en energie besparing. En we blikken terug op 2016 maar kijken ook vooruit op 2017 en de jaren die komen gaan. 

Vergeet u zich niet op te geven voor de ALV? 

​BELANGRIJK voor alle VHDK leden: vergeet u niet om zich op te geven voor de ALV? 

Wij moeten het aantal personen doorgeven in verband met de catering

Ook hebben we weer een gast presentatie over duurzaamheid en energie besparing. Wellicht interessant voor u en voor uw portemonnee 😉

Wij kunnen toch op uw komst rekenen? 

Uitnodiging en agenda ALV (Alg.Ledenvergadering) op 19-01-2017, deze keer bij Les Francophiles (jeu-de-boulesbaan bij de voetbalvelden) van 20.00-23.00 uur

Route:                        
Ingang aan het Fluitekruidpad (de deur die daar is), of via de ingang van het voetbalveld (Heidekruid, bij Christoffelkruid). Loop door het hek, dan naar rechts richting kantine; vóór de kantine links vindt u de ingang van de jeu-de-boulesbaan).
Komt u a.u.b. op tijd! We beginnen om 20.00 uur (open v.a. 19.40 uur)
Plaats:             Les Francophiles, Fluitekruidpad, Rotterdam (bij de voetbalvelden in de Kruidenbuurt)
Tijdstip:          donderdag 19 januari 2017, aanvang 20.00 uur (koffie/thee: vanaf 19.40 uur)

Vervolg Kruidenbuurt parkeer soap! 

​Weer een vreemde wending in de betaald parkeren soap van de Kruidenbuurt! Eerst met de Gebiedscommissie Prins Alexander en wethouder @Pex Langenberg om tafel (waar we overigens geen enkel verslag of notulen van gezien hebben) en nu een besloten ambtelijke voorlichting??? Voorlichting over het parkeerbeleid is wel “vreemd” te noemen als je een week later een besluit moet nemen over de invoer van betaald parkeren! Ook zijn “ze” er toch al 12 jaar over bezig en dan nu pas voorlichting? En waarom achter gesloten deuren?  Wat mogen we als burgers niet weten? Dit is weer een duidelijk voorbeeld van achterkamertjes politiek en er niet zijn voor de burgers. Volgens ons is het 2017 en is de tijd van “geheimzinnigheid” voorbij maar blijkbaar denkt de Rotterdamse politiek daar anders over. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1861545450799161&id=1599174933702882

Uitnodiging en agenda ALV (Alg.Ledenvergadering) op 19-01-2017, deze keer bij Les Francophiles (jeu-de-boulesbaan bij de voetbalvelden)

van 20.00-23.00 uur

Route:                        

Ingang aan het Fluitekruidpad (de deur die daar is), of via de ingang van het voetbalveld (Heidekruid, bij Christoffelkruid). Loop door het hek, dan naar rechts richting kantine; vóór de kantine links vindt u de ingang van de jeu-de-boulesbaan).

Komt u a.u.b. op tijd! We beginnen om 20.00 uur (open v.a. 19.40 uur)

Plaats:             Les Francophiles, Fluitekruidpad, Rotterdam (bij de voetbalvelden in de Kruidenbuurt)
Tijdstip:          donderdag 19 januari 2017, aanvang 20.00 uur (koffie/thee: vanaf 19.40 uur)

 1. Opening voorzitter
 2. Goedkeuren agenda dan wel wijzigingsvoorstellen
 3. Mededelingen
 4. Namens de gemeente Rotterdam zullen mw. Irma Arends en namens de WoonWijzerWinkel dhr. Andreas Kellert vertellen over energiebesparende maatregelen voor onze huizen en daarvoor beschikbare subsidieregelingen.
  U kunt zich tijdens de vergadering ook opgeven voor het laten uitvoeren van een op uw woning toegespitst onderzoek om concrete adviezen te krijgen voor energiebesparing (QuickScan). Dit onderzoek kost 25 Euro. Na inzending van uw rekening aan de penningmeester krijgt u als lid van de VHDK 10 Euro terug.

P A U Z E

 1. Notulen 13e Algemene Ledenjaarvergadering d.d. woensdag 20 januari 2016
  – Reeds in uw bezit, zie bijlage bij Nieuwsbrief nr. 36, 14 april 2016
 2. Ingekomen en uitgegane stukken
 3. Verslag voorzitter over het verenigingsjaar 2016
 4. Verslag penningmeester over 2016
  – Voorstel begroting en contributie voor 2017
  – Het voorstel is de contributie voor 2017 te handhaven op 20 EUR per jaar
 5. Verslag kascontrolecommissie 2016
 6. Verkiezing reservelid kascontrolecommissie 2017
 7. Verkiezing bestuur 2017: n i e u w e     o p z e t
  – Het bestuur heeft in elk geval twee nieuwe leden nodig (zie ook punt 4d. uit deze Nieuwsbrief)
  Zie rooster van aftreden en voorwaarden uit de statuten verderop
 8. Plannen van leden/bestuur voor het verenigingsjaar 2017
  – Gaarne ontvangt het bestuur plannen/voorstellen van de leden.
  – Deze plannen/voorstellen graag vóór 11 januari indienen bij  de secretaris
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Nieuwjaarsborrel

Na afloop van het officiële gedeelte (rond 21.45 uur) is er tot 23.00 uur gelegenheid om met een hapje en een drankje elkaar een goed 2017 te wensen en nog even gezellig na te praten.

De VHDK wenst iedereen hele fijne kerstdagen en een gelukkig maar vooral gezond 2017

Bewaren

Horren zijn binnen graag afhalen

De bestelde horren zijn al aangekomen. U wordt vriendelijk verzocht de door u bestelde horren af te halen bij de penningmeester, Bolkruid 54 (vlakbij metrostation Graskruid).
Omdat hij u niet allemaal kent, wordt u verzocht een legitimatie mee te nemen (b.v. paspoort of bankafschrift: liefst iets met uw naam + adres erop).
U kunt de horren ophalen op de volgende dagen:

 • Donderdag 22-12: 16.00-17.30 (morgen dus!)
 • Vrijdag 23-12: 16.00-17.30
 • Zaterdag 24-12: 11.30-13.00

Haal ze alstublieft een van deze dagen op: de horren staan nu in de weg.De pakketten zijn niet zwaar, maar wel een beetje groot!
Thuis kunt u de hor eenvoudig in het kozijn plaatsen en het raam sluiten.